Miljø

Vi i Vest Profilering AS er bevisst på de miljøutfordringer vi i fellesskap står ovenfor for å nå FNs bærekraftsmål. Hvordan kan vi alle være med å påvirke i riktig retning? Hvordan skal en orientere seg i skogen av sertifiseringer? Og hva forteller sertifiseringene oss egentlig? Og hva er egentlig bærekraft? Vi har under forsøkt å oppklare litt i dette ved å skrive litt om tema og lenke inn til relevante nettsider og artikler som berører disse spørsmålene :)

FNs bærekraftmål -

FNs bærekraftsmålFNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraft - tre dimensjoner

Bærekraft - Tre dimensjoner

Den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn.

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet for dette.

Kilma- og miljødelen av bærekraftig utvikling handler om å redusere klimagassutslippene våre for å forhindre at havet og lufta varmes for mye opp, ødelegger hele økosystemer og bidrar til at arter utryddes for godt. Dersom klimagassutslippene ikke reduseres vil det gjøre oss alle mer sårbare for naturkatastrofer, og det kan truer matsikkerheten. En annen miljøkrise, som henger sammen med klimakrisen, er tapet av verdens naturmangfold.

Vi vil påstå at en bedrift er ikke bærekraftig om ikke disse tre dimensjonene er innarbeidet i virksomheten. For Vest Profilering AS var det derfor en viktig milepæl å bli miljøsertifisert for å bidra i oppnåelse av FNs bærekraftmål.

Avdeling #2

Avdeling #3

Avdeling #4